Rapor, koronavirüs salgınının neden olduğu ekonomik krizi masaya yatırıyor.

Yeni Mesaj Gazetesinde yer alan Detay haberde AB, 1930'lardan bu yana en derin ekonomik durgunluğu yaşıyor. Durumun belirsizliğine diikat çekilen BusinessEurope raporunda Avrupa Birliği ekonomisinin 2020'de yüzde 7.9 oranında daralacağı, 2021'de ise yüzde 5.8 oranında büyüyeceği öngörüsünde bulunuldu.

 AB ekonomisinin 2021'in sonuna doğru kriz öncesi seviyesinin biraz altında faaliyet göstereceği anlamına geldiğineişaret edilirken durgunluğun derinliği ve ardından gelen toparlanmanın gücünün üye ülkeler açısından farklılık göstereceğine vurgu yapılan raporda, Almanya'da ekonomik faaliyetin kriz öncesi seviyenin yüzde 10 altında kalabileceğini, diğer üye devletlerde ise krizöncesi seviyenin yüzde 30 altında kalmasının beklendiği ifade edildi.

İşsizlikte artış olacak

"Kısa süreli çalışma" programlarının yürürlüğe konulmuş olmasının AB'yi şimdiye kadar ABD'de görülen çarpıcı işsizlik oranlarından büyük ölçüde kurtardığına dikkat çekilen raporda, işletmeler ve çalışanlar için güçlü destek verilmediği sürece işsizlik seviyelerinin AB Komisyonu'nun 2020'de AB için öngördüğü yüzde 9 seviyesinin üzerine çıkabileceği belirtildi. Rapora göre ekonomide tam bir iyileşme görülmesi için 2022 yılının beklenmesi gerekecek. AB ve üye devletlerin, işletmeleri ve çalışanları korumak amacıyla diğer G7 ekonomilerinde görülen büyüklükte, eşgüdümlü bir mali teşvik sağlanmasının gerekliliği vurgulandı. Mevcut durum senaryosunda, AB27 GSYH'sinin 2021'de 2019 seviyesinin yüzde 2.6 altında olması beklenirken, daha güçlü ve eşgüdümlü bir maliye politikası ile bu farkın yüzde 1.4'e kadar düşebileceği, böylece 2022'de tam bir iyileşme sağlanabileceği öngörülüyor.

EHA