Ankete katılanların yüzde 74'ü kilise vergisi toplanmasının çağın gereksinimlerine uygun olmadığına inanıyor.

Ankete göre, Almanya'da yaşayanların sadece yüzde 13'ü kilise vergisinin hala uygun olduğunu düşünüyor. Yüzde 13'lük bir kesim ise konuyla ilgili herhangi bir yorum yapmadı.

Kilise vergisi, Almanya'da kilise üyelerinden, maaşlarının veya gelirlerinin belli bir yüzdesi olarak tahsil edilen bir vergidir. Kiliseye üye olanlar, bu vergiyi ödemek zorundadır ve ödeme işlemi genellikle doğrudan maaşlardan veya gelirlerden kesilerek gerçekleştirilir.

EHA