Ülke genelinde yaşanan yüksek enflasyon ve ekonomik kriz firma sahiplerini zora sokuyor. Ekonomik krize dayanamayan firmaların konkordato ve iflas haberleri çoğalmaya devam ediyor. Bursa'da 3 mobilya şirketi aynı anda konkordato ilan etti.
Mahkeme, Overseas For Trading Mobilya Dış Ticaret Limited Şirketi, Pgm Home Mobilya İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi ve Prandolgroup Mobilya Tekstil Gıda İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin 3 aylık geçici konkordato süresini 2 ay uzatma kararı aldı. Ayrıca mahkeme, konkordatoda görev yapan komiserin görevinin devamına karar verdi. 
İŞTE KONKORDATONUN DETAYLARI
Overseas For Trading Mobilya Dış Ticaret Limited Şirketi, Pgm Home Mobilya İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi ve Prandolgroup Mobilya Tekstil Gıda İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle; Yukarıdaki davacılara 28/02/2024 tarihli tensip kararlarıyla birlikte verilen üç aylık geçici konkordato mühleti 28/05/2024 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süre ile uzatılmıştır.
Geçici mühletle birlikte verilen tedbirler halen yürürlüktedir. Bu kapsamda İ.İ.K'nın 288/1 maddesine göre geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğuracağından İİK'nın 294, 295, 296 ve 297 maddeleri kıyasen uygulanarak geçici mühlet içinde davacı aleyhine 6183 Sayılı Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hangi nedene dayanırsa dayansın her türlü ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri de dahil tüm takip işlemlerinin yapılmaması yönünde verilen ihtiyati tedbir kararları geçerliliğini korumaktadır.
Tedbirler İ.İ.K.'nın 206'ncı maddesinin 1'inci sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar ve rehinle temin edilmiş alacaklar açısından hüküm ifade etmez.
Geçici mühlet içinde görevlendirilen komiserlerin görevi devam etmektedir.
Mahkememizin 28/02/2024 tarihli tensip kararıyla verilen üç aylık geçici mühlet iki ay süre ile uzatılmış olduğundan ve kesin mühlet hakkındaki kararın geçici mühlet içinde verilmesi gerektiğinden 17/07/2024 günü saat 14:03 itibariyle duruşma yapılmasına karar verilmiştir
Duruşma Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2. Kat B bloktaki duruşma salonunda yapılacaktır. İsteyen alacaklıların duruşmaya katılmaları mümkün olduğu ilan olunur
EHA - Yılmaz Efe - Bursa