Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang ve Honduras Dışişleri Bakanı Eduardo Enrique Reina'nın imza attığı bildiride, Honduras Cumhuriyeti Hükümeti'nin dünyada tek Çin'in var olduğunu ve Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti'nin Çin'in tamamını temsil eden tek meşru hükümet olduğunu kabul ettiği belirtildi.

Bildiride ayrıca, iki ülke arasında egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı, karşılıklı saldırmama, iç işlerine karışmama, eşitlik, ortak fayda ve barış içinde bir arada yaşama ilkeleri temelinde dostane ilişkiler geliştirme konusunda anlaşıldığı ifade edildi.

EHA