Deniz, yaptığı açıklamada, sulak alanların korunması ve akılcı kullanımının önemli olduğunu belirtti.

Sulak alanların yeryüzündeki tatlı suyun birçoğunu bünyelerinde tuttuğunu ve bizlere sunduğunu ifade eden Deniz, şunları kaydetti:

“Bulundukları ortamda bir sünger gibi suyu emerek toplama özellikleri, yeraltı suyunu beslemeleri ve yüzey akışa geçen suyun hızını azaltma özellikleri ile taşkınları ciddi ölçüde azaltırlar. Yine baraj ve gölet gibi suni sulak alanlar da afet risklerinin azaltılmasının yanı sıra özellikle kış aylarında olmak üzere su kuşları için önemli bir beslenme, konaklama ve üreme alanı olarak hizmet vermektedir. Sulak alanlardan sağlanan balık, pirinç, vb. kaynaklar bütün canlılar için yaşam kaynağıdır. Bu nedenle su, sulak alanlar ve hayat birbirinden ayrılamaz.

Günümüzde tabiî kaynakların sürdürülebilir gelişmesi, bu kaynaklara yönelik ihtiyaçların belirlenmesi ve plânlanması, rasyonel su kullanımı, gözlem, etkin kullanma ve koruma için gerekli şartların sağlanarak bütünleşmiş bir yaklaşımla geliştirilmesi ve yönetilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu yaklaşım doğrultusunda su ve toprak kaynaklarının çeşitli maksatlara yönelik kullanımlarında teknoloji, ekonomi ve çevre konularında bir dengenin kurulması gerekmektedir. Bakanlığımız, bu yönleriyle konunun bilincinde olup, kanunlarla kendisine verilmiş olan görev ve yetkiler çerçevesinde üzerine düşen görevleri yerine getirmeye çalışmaktadır.Bakanlığımız bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da sulak alanlarımızda dâhil olmak üzere ormanlarımız ve akarsularımız gibi ülkemizin bütün tabii değerlerini korumakla birlikte sürdürülebilir kullanımı için gayretli bir şekilde çalışmaya devam edecektir.”

 Deniz, çalışmalarda kendilerini destekleyen kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlara teşekkür etti. 

E Haber Ajansı (EHA)