CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Glükoz İzleme Vericilerinin (sensor) ne zaman ‘Bedeli Kurumca Karşılanan Tıbbı Malzeme Listesi’ kapsamına alınacağına dair yazılı soru önergesi verdi.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın, Sağlık Bakanlığı’ndan konuya ilişkin istediği görüşe, 09.03.2023 tarihinde “olur” yanıtını vermesine karşın, bu tıbbi malzemelerin halen listeye alınmamasına dikkat çeken Pala, şunları aktardı:
“Çocuklarda görülen diyabet olgularının çok büyük çoğunluğunu, insülin hormonu eksikliği sonucu ömür boyu dışarıdan insülin verilmesini ve kan şekerinin düzenli olarak izlenmesini gerektiren Tip 1 diyabet hastaları oluşturmaktadır. Bu çocuklar, gereken hizmet ve araçlar kendilerine sunulduğunda yaşıtları gibi olağan ve başarılı bir ömür sürdürebilmektedir. Teknolojinin bu alanda sunduğu yenilikler sebebiyle son on yılda parmaktan ölçme ve değerlendirmenin yerini “Glükoz İzleme Vericisi” (sensor) adı verilen sistemler almış; bu sistemler ile parmak delmeden ve parmaktan kan alınmadan, diyabetli çocukları 24 saat boyunca doku sıvısından sürekli izlemek mümkün hale gelmiştir” dedi.
Halk Sağlığı Profesörü Kayıhan Pala, verdiği önergeyle, Sağlık Bakanlığı’nın bu konudaki olumlu görüşünü işaret ederek şunları aktardı:
“Tarafı olduğumuz Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Anayasamızın 41. Maddesi gereğince kabul ettiğimiz çocuğun en üstün yararı ilkesi gözetilip sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak, 18 yaş altındaki bütün diyabetli çocuklara ailelerinin gelir durumuna bakılmadan koşulsuz, formalitesi en az olacak şekilde, ilaç alır gibi Genel Sağlık Sigortası temel teminat paketi kapsamında sensorların temini sağlanmalıdır. Tip 1 diyabetli çocuklara sağlanacak olan sensor alımı sağlığa ayrılan bütçe içerisinde bir bütçe kalemi olarak belirlenmelidir” dedi.
EHA - Yılmaz Efe - Bursa