e-Dönüşüm yöntemlerinin en tercih edilen uygulamalarından biri e-İrsaliye uygulamasıdır. Ticari faaliyette bulunan şirketler için elektronik ortamda düzenlenen ve müşteriye ulaştırılan irsaliye, hem zaman hem de maliyet açısından oldukça avantajlıdır. Diğer tüm e-Dönüşüm uygulamaları gibi e-İrsaliye uygulamasına başvurmak için de birtakım yöntemler ve şartlar mevcuttur. e-İrsaliye’nin ne olduğu, e-İrsaliye kullanmanın avantajları nelerdir ve başvuru yöntemleri ile ilgili bilgileri sizlerle paylaşacağız.
e-İrsaliye Nedir?
e-İrsaliye, bir malın taşınması ve sevki sürecinde kullanılması gereken irsaliye belgesinin elektronik ortamda hazırlanmış halidir. Kısaca kâğıt üzerinde hazırlanan irsaliyenin elektronik ortamda düzenlenmiş halidir. Kâğıt irsaliye ile e-İrsaliye’nin hukuki açıdan bir farkı yoktur. Aynı standartlara sahiptir. Kâğıt irsaliyeden farklı olarak malı taşıyan aracın plaka bilgileri ve şoförün kimlik bilgilerini içerir.
e-İrsaliye’nin Avantajları Nelerdir?
Hız: e-İrsaliyeye geçiş yapmak kağıt irsaliyeye kıyasla işlerinize hız ve pratiklik katar.
Maliyet: İrsaliye basım, arşivleme ve kargolama giderlerini azaltarak maliyet tasarrufu sağlar.
Zaman: İş süreçlerini hızlandırarak çalışma verimliliğini artırır.
Hızlı Mutabakat: e-İrsaliye kullanımı bilginin çok kısa sürede iletilmesi ile şirketlerin iade, kabul veya red gibi süreçlerinde hızlı bir şekilde mutabakat imkanı sağlar.
Arşivleme: Dijital arşivleme özelliği sayesinde tüm irsaliyelere saniyeler içinde ulaşma imkanı sağlar.
Risksiz: Kargolama, arşivleme süreçlerinde kaybolma ihtimalini ortadan kaldırır.
Çevre Dostu: Ekonomik katkı sunmanın yanı sıra kağıt israfının da önüne geçerek doğaya katkı sağlar.
Entegre Sistemi: Şirketler e-İrsaliye süreçlerini, e-İrsaliye uygulamasını muhasebe sistemlerine entegre ederek süreçleri tek noktadan yönetme imkânına sahip olurlar.
e-İrsaliye Uygulaması Kimler İçin Zorunludur?
GİB tarafından yayımlanan 509 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında zorunluluk halleri genişletildi. Bu tebliğe göre 01.07.2020 tarihi ile geçilmesi zorunlu durumlar:
GİB, inceleme veya inceleme çalışmaları neticesinde riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük olduğu tespit edilen mükellefleri veya mükellef gruplarını, faaliyet, sektör ve ciro tutarına bağlı olmaksızın e-İrsaliye uygulamasına geçmeye zorunlu tutar. Uygulamaya geçiş yaparken Başkanlık tarafından yazılı bildirim yapılır ve geçiş hazırlıkları için en az 3 ay müddet verilir.
e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya takip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin 01.07.2020 tarihi itibarıyla e-İrsaliye uygulamasına geçmesi zorunlu hale gelmiştir.
Enerji Piyasası Denetleme Kurumu’na kaydı bulunan işletmelerin, şeker ve benzeri ürünlerin imalini gerçekleştiren mükelleflerin, maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişi mükelleflerinin, demir-çelik imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan mükelleflerin, gübre takip sistemine kaydı olan kullanıcıların, sebze-meyve tüccarlarının e-İrsaliye uygulamasına geçmeleri zorunlu hale gelmiştir.
EHA