Sarıyer Belediyesi’nin ortaokul, lise, yetişkin ve “Fakir Baykurt Öykü Kitabı” olmak üzere dört kategoride düzenlediği Fakir Baykurt Öykü Yarışması sonuçlandı. Seçici kurulun yaptığı değerlendirme sonucunda ortaokul kategorisinde Jack Poyraz Simpson, lise kategorisinde Münire Feyza Abay, yetişkin kategorisinde Metin Öncü ve Murat Emre Ergel birinciliğe layık görülürken Fakir Baykurt Öykü Kitabı Ödülü ise Ayşegül Bayar Kaya ile Gül Ersoy’un oldu. Pandemi nedeniyle ertelenen ödül töreni ise ileriki tarihlerde açıklanacaktır.
Bu yıl 9’uncusu düzenlenen ve seçici kurulunda; ortaokul ve lise kategorisinde Hanım Karavelioğlu, Ceren Mansuroğlu, Ayhan Yeşiltaş, Murat Gürbüz, yetişkin ve yetişkin kitap kategorisinde Hülya Soyşekerci, Halil Genç ve Kadir Yüksel’in yer aldığı yarışmaya; birinci kategoride (ortaokul) 62 öykü, ikinci kategoride (lise) 51 öykü, üçüncü kategoride (yetişkin) 331 öykü, dördüncü kategoride (Fakir Baykurt Öykü Kitabı) 63 kitap olmak üzere toplam 444 öykü ve 63 öykü kitabı katıldı. Seçici kurulun yaptığı değerlendirme sonucunda dereceye giren yarışmacılar ve öyküleri aşağıdaki gibi;
1. KATEGORİ (ORTAOKUL KATEGORİSİ)
Jack Poyraz Simpson
Eser Adı: Martı Adında Bir Balıkçı Teknesi
Çevre kirliliğine temas ederek doğanın, yaşamın devamlılığını sağlamak için sorumluluk bilinci oluşturması, eşyayı ve renkleri tasvir etmedeki başarısı; umudu, direnmeyi ve sorunlarla başa çıkma iletisini başarılı bir kurgu ve akıcı bir anlatımla aktarabilmesinden dolayı birincilik ödülüne değer görülmüştür.
Eftelya Say
Eser Adı: Geçmişten Gelen Misafir
Bireyin zaman ve bellekle olan ilişkisini rol model bir bilim insanı ile bir nesnenin biyografisi üzerinden kurgulayarak etkileyici ve kıvrak bir sonla buluşturabilme başarısını göstermesi nedeniyle ikincilik ödülüne değer görülmüştür.
Maya Zağyapan
Eser Adı: Çiçek ve Ömer
Özel eğitime muhtaç dezavantajlı kahramanları ve onların aralarındaki sıcak, samimi dostluğu, gerçeğe benzerlikten ayrılmadan okuyucuya sezdirmesi, çocuk dünyasının duyarlılığı içinde etkileyici bir şekilde anlatması nedeniyle üçüncülüğe değer görülmüştür.
Mansiyon: Ceylin Özüdoğru
Eser Adı: Aynı Gün
Eğitimde fırsat eşitliğini aynı zaman dilimi ve farklı coğrafyalardan karakterlerle eşit olmayan koşulları, gerçekçi bir gözlemle aktarması ve bunu epizodik, özgün bir kurguyla birleştirmesi nedeniyle mansiyon ödülüne değer görülmüştür.
2. KATEGORİ (LİSE KATEGORİSİ)
Münire Feyza Abay
Eser Adı: Yazdı
Bir ruh sağlığı problemini ve bireyin geçmişteki travmalarını, sanatın iyileştirici gücünü farklı katmanlarda başarıyla buluşturması ve bunu etkileyici bir olay örgüsü ve başarılı psikolojik tahlillerle örmesinden ötürü birincilik ödülüne değer görülmüştür.
Ronya Aksoy
Eser Adı: Özgürüz
Bir yazarın özgürlükten kaçışını ve otosansür gerçeğini içe dönük ve gerçeklikle uyumlu yansıtmadaki başarısı, olay dizisine gergin dram havası katmadaki ustalığı ile bunları ironi, metinlerarasılık gibi teknikleri kullanarak aktarmasındaki başarıdan ötürü ikincilik ödülüne değer görülmüştür.
Furkan Yılmaz
Eser Adı: Yirmi Bir Gram
İnsanın doğayla ilişkisini motifler, metaforlar ve mahalli renklerle başarılı bir şekilde buluşturarak okuyucuyu adalet duygusu üzerinde farklı katmanlarda düşündürmesi, demokratik ve insani hoşgörü çerçevesinde kalışı ve bunları mizahi üslupla birleştirmesinden ötürü üçüncülük ödülüne değer görülmüştür.
Mansiyon: Elif Karaosman
Eser Adı: Kanepe
Anne kaybıyla birlikte yas ve melankoli arasında gidip gelen bir bireyin duygusal dünyasını bir nesneyle bağı üzerinden anlatması, kahramanın gerçeklerle yüzleşme sorununu yaratıcı bir kurguyla birleştirip farklı anlatım teknikleriyle zenginleştirmesi nedeniyle mansiyon ödülüne değer görülmüştür.
3. KATEGORİ (YETİŞKİN KATEGORİSİ)
Seçici Kurul yaptığı değerlendirmede birinci, ikinci ve üçüncülük ödüllerine ikişer eseri layık görmüş ve ödüller iki eser arasında paylaştırılmıştır.
1. Metin Öncü
Eser Adı: Manastırda Bir Taş
İnsan yaşamındaki sevgiyi, sevecenliği, dayanışmayı, sarsılmaları ve kırılganlıkları küçük bir aile içinde ele alan yazar; insanlığa özgü bu saf kavramların birbiriyle etkileşimlerini ve bireyler üzerinde yarattığı sorumlulukların ağırlığını duygusal ve etkileyici bir dille aktarmayı başarmış ve Birincilik Ödülüne değer görülmüştür.
1. Murat Emre Ergel
Eser Adı: Yiyader
Fantastik öğeler içeren farklı kurgusuyla; öykülemedeki başarısı, yalın, içtenlikli anlatımı, iyi dil kullanımıyla; ironik toplumsal göndermeleri, akılda kalıcı, canlı karakterler oluşturabilmesiyle Birincilik Ödülüne değer görülmüştür.
2. Pelin Ergül Kurt
Eser Adı: Kekliğidim Bu Dağlarda
Tarihsel olanın öyküleştirilmesindeki başarısı, döneme ve yöreye özgü içtenlikli anlatımı, oluşturduğu masalsı atmosferle; iyi dil kullanımı ve öykü kişilerinin canlılığıyla İkincilik Ödülüne değer görülmüştür.
2. Muhammet Ufuk Tekin
Eser Adı: Süleyman
Farklı zaman katmanlarını buluşturan ve Hamal Süleyman’la Sultan Süleyman arasında köprü oluşturan kurgu başarısı; zaman ve mekân geçişlerinin özgünlüğü; Orhan Veli’nin “Kitabe-i Seng-i Mezar” şiirinden aldığı ilhamla ve edebiyatımızın kimi eserlerine atıflarla metni anlamsal açıdan zenginleştirme gayretiyle İkincilik Ödülüne değer görülmüştür.
3. Mehmet Kabakçı
Eser Adı: Çakmakçı İro
Dünya insanının masumiyetini yitirmesine bir ağıt niteliği taşıması; yerelden evrensele açılırken sergilediği destansı bir anlatımla; dile getirdiği tarihsel zamanlara uyumlu bir atmosfer oluşturması bakımından Çakmakçı İro’da yoğunlaşan karakter yaratma başarısıyla Üçüncülük Ödülüne değer görülmüştür.
3. Onur Temur
Eser Adı: Münevver Bir Adam
Kent yaşamındaki tekdüzeliğin kaçınılmaz olarak ortaya çıkardığı sıradanlığın farklı iki katmanda anlatıldığı öyküde yazar; kalabalıkların ve çalışma yaşamının neden olduğu, yaşanırken farkında olunamayan duygusal daralmaları sakin bir dille aktarmayı başarmasıyla Üçüncülük Ödülüne değer görülmüştür.
Mansiyon: Recep Ulaş Ercihan
Eser Adı: Ömre Bedel Bir Gün
Zihinde filizlenen aşkın insan davranışlarını nasıl yönlendirdiğini ele alan yazar, anlık olarak değişiveren ruh hallerinin ortaya çıkardığı gitgelleri farklı bir öyküyle yansıtması bakımından Mansiyon Ödülüne değer görülmüştür.
4. KATEGORİ (FAKİR BAYKURT ÖYKÜ KİTABI ÖDÜLÜ)
Seçici Kurul yaptığı değerlendirmede Fakir Baykurt Öykü Kitabı ödülüne iki eseri layık görmüş ve ödül iki eser arasında paylaştırılmıştır.
Ayşegül Bayar Kaya
Eser Adı: Gece On İki Sancıları (Öteki Yayınevi)
Öykülerinde “geçmişi temize çekmek” izleğiyle yola çıkan yazar; insanın, doğru olup olmadığını sorgulamadan eksiklerini kapatma telaşı içinde geçip giden yıllarının ardına düşüyor ve yaşanan acılara meydan okuyarak, bu acılara sebep olanlardan hesap sorarak kendine bir öykü dünyası oluşturmayı başarıyor.
Gül Ersoy
Eser Adı: Sen Kimseyi Sevemezsin (Doğan Kitap)
Aile, kadın, şiddet çerçevesinde yalnız ve sevgisiz kalmış farklı coğrafyalardaki farklı kişilikleri toplumsal ve bireysel arka planlarıyla ele alan Gül Ersoy’un Sen Kimseyi Sevemezsin adlı öyküler toplamı, sağlam kurmaca bütünlüğüyle, yalın, temiz ve akıcı anlatımıyla, etkileyici öykü atmosferi oluşturmayı başarıyor.
EHA