İslam Kalkınma Bankası Covid-19 salgınının kontrol altına alınmasını teminen üye ülkeler için yaklaşık 2,3 milyar ABD doları tutarında bir bütçe ayırdı.
İstanbul Ticaret Odası İTO üyelerine bir yazı yolladı. TOBB’dan alınan 16.04.2020 tarih ve 3798 sayılı yazıda; “Ticaret Bakanlığı'nın 13.04.2020 tarihli ve 52229414-724.01.01 sayılı yazısı ile, Cidde Ticaret Ataşeliği'nden alınan yazıya atfen, İslam Kalkınma Bankası'nın Covid-19 salgınının kontrol altına alınmasını teminen üye ülkeler için yaklaşık 2,3 milyar ABD doları tutarında bir bütçe ayırdığı, konuya ilişkin olarak söz konusu Ataşeliğimizce İslam Kalkınma Bankası (İKB) yetkilileri ile yapılan görüşmede, hâlihazırda üye ülkelerin ihtiyaç analizinin hazırlandığı ve bu kapsamda yine üye ülkeler tarafından tedarik edilebilecek ürünlerin bir envanterinin oluşturulduğu” ifade edilmekte.
Yazıda devamla; “Özellikle medikal ekipman, ilaç, gıda ve temel tüketim malzemeleri olmak üzere üye ülkelerin ciddi manada söz konusu ürünlere ihtiyaç duydukları, ilgili sektörlerdeki üreticilerimiz ve ihracatçılarımızın İKB'nin İstanbul ve Ankara ofisleri kanalıyla tedarik edebilecekleri ürün, miktar ve fiyat bilgilerini İKB'ye iletebileceği” belirtilmekte.

EHA