Küresel muhasebe ve finans meslek kuruluşu ACCA, Muhasebe ve Finans Mesleğinin Amacı ve Sürdürülebilir İşletmeler Raporu'nu yayınladı. Raporda muhasebe ve finans profesyonellerinin çalıştıkları kurumlarda hem fırsat hem de risk oluşturan değişimleri idare etmelerindeki rolüne dikkat çekiliyor. Ayrıca Covid-19 nedeniyle özellikle bazı ülkelerin ekonomik açıdan yaşadıkları problemleri atlatmak için attıkları adımlarda muhasebe ve finans profesyonellerinin üzerine düşen görevler de ortaya koyuluyor.

 Küresel muhasebe ve finans meslek kuruluşu ACCA (Fermanlı Ruhsatlı Muhasebeciler Birliği) muhasebe ve finans profesyonellerinin çalıştıkları kurumlara ve içinde bulundukları toplumlara nasıl değer katabilecekleri sorusuna yanıt aramak amacıyla hazırlanan Muhasebe ve Finans Mesleğinin Amacı ve Sürdürülebilir İşletmeler raporunu yayınladı. ACCA Üyesi ve İş Raporlaması Portföy Başkanı Sharon Machado tarafından, muhasebe ve finans profesyonellerinin sürdürülebilir işletmeler ve iş dünyasındaki rolü üzerine hazırlanan raporda, muhasebe ve finans profesyonellerinin mesleki etik ve eğitim standartlarını geliştirmeye, kurumsal yönetimin iyileştirilmesine ve finansal okuryazarlığın tüm dünyaya yayılmasına, uluslararası ticaretin gelişmesine nasıl katkıda bulunacakları aktarıldı.

 Sürdürülebilir kuruluşların sadece kendileri için değil, toplum için de uzun vadeli, değer üreten iş modelleri yarattığına dikkat çeken ACCA Türkiye ve Gelişmekte Olan Ülkeler Başkanı Filiz Demiröz, "Bugünün ve yarının toplumu, işletmeler ile iş dünyasından kapsayıcılık ve hesap verebilirlik talep ediyor. Toplumlar, işletmelerin ve iş dünyasının faaliyetlerinde sadece hissedarların kar elde etmesine odaklanmamaları gerektiğini dile getirirken; artık onlardan faaliyetlerinde toplumun ve tüm paydaşların uzun vadede iyiliğini dikkate alacaklarına dair güvence de istiyor. Biz de ACCA olarak muhasebe ve finans profesyonellerinin sahip oldukları yüksek etik değerleri, toplum nezdinde güvenilirliklerini, itibarlarını ve toplum yararı için değer katma özelliklerini vurguluyoruz. Muhasebe ve finans profesyonellerinin işletmelerin ve toplumların taleplerine cevap verebilecek şekilde dönüşmeleri ve sürdürülebilir işletmeler haline gelmelerindeki önemin ve rolünün altını çizmek istiyoruz" dedi.

 Muhasebe ve finans profesyonelleri çalıştıkları kurumlara ve topluma neler katabilir?

ACCA, bu güncel rapor ile dönüşen dünyada muhasebe ve finans profesyonellerini, etik ve sürdürülebilir kuruluşlar oluşturmanın öncüsü olmaya çağırıyor. Raporda, muhasebe ve finans profesyonellerinin çalıştıkları veya danışmanlık hizmeti verdikleri işletmelere yönelik fırsat ve risk oluşturan değişimleri idare etmedeki başarılarının altı çizilirken; muhasebe ve finans profesyonellerinin Covid-19 krizi esnasında ekonomik sıkıntılar yaşayan işletmelere ve iş dünyasına nasıl katkıda bulundukları da gerçek vakalarla anlatılıyor.

 ACCA, muhasebe ve finans profesyonellerinin Covid-19 ve Brexit gibi yeni ve zorlu durumlar karşısında vergi, finans ve performans yönetimi gibi mesleki teknik konularda tavsiyelerde bulunmak için yeterli mesleki ve finansal yeteneklere sahip olması gerektiğinin altını çiziyor. ACCA, teknolojik gelişmeler sayesinde muhasebe ve finans profesyonellerinin zamanlarının çoğunu stratejik çalışmalara yoğunlaştırabildiğini ve böylece iş ve finans yeteneklerinde farklılaşma sağlayacak zamanı elde edebileceklerini hatırlatıyor. Çevre ve iklim değişikliğinin günümüz ekonomisi, iş dünyası ve işletmeleri için en büyük iş risklerinden biri olduğuna inanan ACCA, muhasebe ve finans profesyonellerinin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin işletmeler için öneminin anlaşılmasında ve iş uygulamalarına tatbik edilmesindeki kritik rolüne de dikkat çekiyor.

E Haber Ajansı (EHA)