Geçen sene ilki gerçekleştirilen EWA Programı bu yıl bir kere daha gıda ve tarım alanında çalışan kadın girişimcilere önemli fırsatlar sunuyor. Program bu sene aynı anda 8 ülkede, 80 kadın girişimci ile hayata geçecek. Son başvuru tarihi 13 Haziran.
Avrupa Birliği'nin Gıda İnovasyon Fonu (EIT Food) tarafından desteklenen Empowering Women in Agrifood (EWA) programı, bu yıl da gıda ve tarım alanında faaliyet gösteren kadın merkezli erken aşama girişimleri artırmak ve girişimcileri iş fikirlerini geliştirmeye yönlendirecek gerekli bilgi, güven ve desteği sağlamak amacıyla hayata geçiyor. Program Türkiye'de, Impact Hub İstanbul'un gıda ve tarım girişimcilik platformu Foodback ve Topraktan ortaklığında gerçekleşiyor.
EWA programı kadın girişimcilerin dünyaya açılmasına destek oluyor
Türkiye'de girişimcilik son 10 yılda katlanarak büyüyor ancak kadın girişimciler hala bu ekosistemdeki nüfusun ufak bir kısmını oluşturuyor. Kendi topraklarında, organik yöntemlerle ve kapasiteleri dahilinde üretim yapan bu yeni nesil çiftçi girişimciler, bulundukları bölgenin ve yerel ekonomilerinin tanınmasına katkı sağlıyor. Anadolu, bu alanda marka olmayı başarmış ve büyümeye devam eden sayısız üreticiye sahip.
Bu ortamda EWA Programı bu yıl ikinci kez gıda ve tarım alanında çalışan erken aşama kadın girişimcilere önemli fırsatlar sunuyor. Program aynı anda 8 ülkede, 80 kadın girişimci ile hayata geçecek.
Türkiye'den yapılacak başvurular arasından seçilen 10 kadın girişimci, 6 ay boyunca çevrimiçi eğitimler ve etkinliklere katılıp hem birebir hem de uzman mentorluk alacaklar. Ülke finalinde birinci seçilen kişi 10.000 Euro, ikinci ise 5.000 Euro ödülün sahibi olacak.
Katılımcılar ayrıca ihtiyaçlarına özel hazırlanmış çevrimiçi ve yüz yüze eğitimlerle mevcut becerilerini geliştirebilecekleri çeşitli kaynaklara erişebilecek. Tarım ve iş dünyasından alanında uzman mentorlar ile çalışarak birebir destek alacaklar. Aynı zamanda EIT topluluğunun bir parçası olarak global tarım ve gıda ekosistemindeki 100'den fazla mentor ve kadın girişimciyle doğrudan bağlantı kurma ve ağ oluşturma imkanına erişecekler. Tüm bunların yanında EIT Food'un Avrupa'daki hızlandırma programlarına katılma ve işini büyütme şansını elde edecekler.
Daha önce EWA programında birinciliği kazanan Lmwatt Kurucu Ortağı Gonca Çamkerten programla ilgili şunları söylüyor: “EWA Programı süresince şirketleştik ve programda bir takım olarak nasıl çalışmalıyız kısmına odaklandık. Program süresince konuştuğum her insanla farklı bir iletişim kurduğumu ve onlardan öğrendiğimi gördüm. EWA'da yaptığımız işe gerçekten değer veriyorlar, işinize odaklanıyorlar; ihtiyaçlarınızı birlikte inceliyor ve ona göre hareket ediyorsunuz.”
Programın ikincisi olan Ancient Greens Kurucusu Deniz Yüksel Ovalı ise, “EWA Programı benim için yenilik, çağa ayak uydurmak ve günde kalmak demek. Daha çok serada ve alanda olduğum için gündemden uzak kalabiliyorum, EWA Programı beni tarladan alıp gündeme, teknolojiye bilgiye, iletişime adapte eden bir program. Hep birlikte omuz omuza bilgi paylaştığımız, eksik kaldığımız noktalarda birbirimizi tamamladığımız bir program. Program boyunca ne yaparsak yaptık, paylaştık. EWA'ya seçilmiş olmak çok büyük bir kazanım, içinde olmanın her anlamda kazanç verdiği bir program” diyor.
Başvuru Koşulları
Başvuran girişimin kurucusunun veya kurucu ortağının kadın olması
Türkiye veya diğer program ülkelerinden birinde ikamet etmek (Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, İspanya, Litvanya, Portekiz, Romanya, Yunanistan)
Tarım ve gıda sektörlerinde etki yaratacak erken aşama girişim sürecinde olmak
Girişimin faaliyetinin 2 seneyi geçmemesi
Şirketleşmiş girişimlerin şirket kurulum aşamasından bu yana toplamda en fazla 30.000 EUR yatırım almış olması
Programa son başvuru tarihi: 13 Haziran 2021
EWA Programı hakkında daha fazla bilgi ve başvuru için: www.foodback.co/EWA
Program partnerleri hakkında
EIT Food, gıda sistemlerini dönüştürmek için kurulmuş Avrupa'nın önde gelen gıda inovasyon inisiyatifidir. Avrupa çapında inovasyonu ve girişimciliği teşvik etmek için kurulmuş bağımsız bir AB organıdır, Horizon 2020 tarafından desteklenmektedir.
Impact Hub global ağının bir parçası olan Impact Hub Istanbul, güçlü partnerlerle iş birlikleri tasarlayarak, sosyal girişimcilere ve sosyal etki odaklı birey ve kurumlara eğitici programlar, etkinlikler, mentorluk, çalışma mekanı ve networking desteği sağlamaktadır.
Foodback, Impact Hub İstanbul'un tarım ve gıda yeniliklerini destekleyen işbirliği ve inovasyon platformudur. Girişimciler, kurumlar ve üniversiteler arasında bir köprü görevi görmektedir. 2018 senesinden beri "EIT Food Turkey Hub" olarak görev almaktadır.
Topraktan tarım, gıda, ürün ve teknoloji alanlarında araştırma ve iş geliştirme yaparak çevresel ve sosyo-ekonomik etki yaratmayı hedefleyen işbirlikleri, projeler ve ürünler geliştirmektedir.
Empowering Women in Agrifood (EWA) programı tarım ve gıda sektöründe kapsayıcılık ile çeşitliliği teşvik etmek, kadın merkezli erken aşama girişimleri artırmak, kadınların tarım ve gıda sektörlerinde iş geliştirmesine destek olmak ve girişimcileri iş fikirlerini geliştirmeye yönlendirecek gerekli bilgi, güven ve desteği sağlamak amacıyla 8 Avrupa ülkesinde eş zamanlı olarak gerçekleşmektedir.
EHA