Bugün itibarıyla, taşınmaz satış sözleşmelerinin noterliklerde yapılması uygulaması ülke genelinde başlıyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'daki bir noterlikte bu yeni uygulamayı başlatarak ilk işlemi gerçekleştirecek.

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği, arsa, tarla, konut, iş yeri gibi tüm taşınmaz satışlarının noterliklerde gerçekleştirilmesi için hazırlıklarını tamamlamış durumda. Yeni uygulama, bugün itibarıyla ülke genelinde yürürlüğe girecek. Adalet Bakanı Tunç, Ankara'daki bir noterlikte uygulamayı başlatarak ilk işlemi gerçekleştirecek.

Taşınmazını satmak isteyen kişi, Türkiye Noterler Birliği'nin internet sitesindeki e-Başvuru sistemi aracılığıyla işlem yapmak istediği noterliği seçerek başvuruda bulunacak.

Başvurunun ardından noterlik, başvuranın taşınmazın hak sahibi olduğunu tespit edecek ve başvuruyu kabul ederek işlemi başlatacak.  Başvurunun kabul edilmesiyle birlikte noterlik, taşınmazla ilgili tapu kayıtlarını inceleyecek ve satışa engel bir durum olup olmadığını kontrol edilecek.

Taşınmazın satışına engel durum olmadığı tespit edildikten sonra, gerekli harç ve tapu döner sermaye hizmet bedeli için ilgili kişilere cep telefonu mesajı gönderilecek.

Harç ve masrafların ödenmesinin ardından, alıcı ve satıcı noterliğe davet edilerek taşınmaz satış sözleşmesi imzalanacak. Bu sözleşmeler noter huzurunda imzalanacak ve sisteme kaydedilecek.

Ardından, sözleşmeler Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemine elektronik ortamda gönderilecek ve taşınmaz tapu kütüğüne tescil edilecek. Taşınmazın devri tamamlandıktan sonra tapu ve diğer belgeler noterlik tarafından teslim edilecek. 

EHA